NIS2: Wijzigingen in Data Compliance NIS2: Wijzigingen in Data Compliance

NIS2: Wijzigingen in Data Compliance

  • Auteur: Margot Vanlaet
  • Datum: 30 apr 2024
  • 2 min
|

Twijfel of je gegevensbeveiligingsstrategie voldoet aan de nieuwe Europese richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging (NIS2)? Met de toename in werken op afstand op diverse apparaten en de groeiende digitale verbondenheid, kan lastig zijn om voor de deadline van 17 oktober 2024 aan de strengere eisen voor gegevensbeveiliging te voldoen. Het goede nieuws is dat wij je kunnen begeleiden en ondersteunen op je weg naar NIS2-compliance.

Gegevensbeveiliging, een groeiende uitdaging

Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat 74 procent van de onderzochte organisaties het afgelopen jaar geconfronteerd werd met gegevensbeveiligingsincidenten, waaronder inbreuken op de intellectuele eigendom.

Datalekken kunnen organisaties aanzienlijke financiële schade toebrengen, en de gevolgen zijn nog groter wanneer er sprake is van een overtreding van de regelgeving. Om gegevensbeveiliging te waarborgen, zijn meerdere beveiligingslagen nodig die gegevens op diverse locaties beschermen en aansluiten bij de vereisten van NIS2.

In deze blog duiken we in de gegevensbeveiligingsvereisten gedefinieerd door NIS2. Een overzicht:

  • Encryptie
  • Risicobeheer en -analyse
  • Bedrijfsmiddelenbeheer

Encryptie

Het toepassen van krachtige encryptie is cruciaal voor het beschermen van je infrastructuur. Door end-to-end encryptie toe te passen, worden gegevens tijdens de overdracht van het ene naar het andere apparaat versleuteld, waardoor ze onleesbaar zijn voor personen met ongeautoriseerde toegang. Deze proactieve benadering biedt maximale bescherming voor gevoelige informatie en draagt bij aan een veiligere digitale omgeving.

Risicobeheer en -analyse

Organisaties worden geconfronteerd met nieuwe rapportagevereisten om hen beter voor te bereiden op cyberaanvallen en de communicatie over cyberincidenten te verbeteren. Daarnaast moeten bedrijven een crisismanagementplan opstellen om snel en effectief te kunnen reageren op cyberincidenten, zodat de impact beperkt blijft en toekomstige aanvallen worden voorkomen.

IT-teams moeten een goed beeld hebben van het normale gedrag van hun systemen zodat ze risiconiveaus zorgvuldig kunnen inschatten. Dit stelt hen in staat om tijdig passende maatregelen te nemen en incidenten snel te detecteren en aan te pakken.

Bedrijfsmiddelenbeheer

Om gevoelige gegevens effectief te beschermen, moeten organisaties volledige zichtbaarheid en controle hebben over hun informatie. Hierdoor kunnen ze zorgvuldig toegangsbeheer toepassen en zo het risico op datelekken verkleinen.

Hoe BLAUD je kan helpen bij je NIS2-compliance journey

Als het om NIS2 gaat, heb je een ervaren partner nodig

Het afgelopen decennium speelde BLAUD een belangrijke rol in het helpen gedijen van haar klanten in het snel evoluerende dreigingslandschap. BLAUD’s diepgaande expertise van en inzicht in de NIS2-richtlijn stelt ons in staat om jouw organisatie te ondersteunen bij de implementatie van strikte beveiligingsrichtlijnen en -processen. 

BLAUD kan je helpen bij het beoordelen of je organisatie binnen de reikwijdte van de NIS2-richtlijn valt. Voor elke belangrijke vereiste van de richtlijn kan BLAUD je ondersteunen bij het ontdekken en documenteren van de je huidige staat van paraatheid en je voorzien van een individuele roadmap gericht op het bereiken van NIS2-compliance.  

Met drie Microsoft Security Specialisations in Identity and Access Management, Information Protection and Governance and Threat Protection, fungeert BLAUD als expert in deze cruciale NIS2-gebieden – Identity, Data Governance, Security Threat Protection and Response, Education and Awareness en Security Policies.  

Het zijn onze mensen en onze expertise die ervoor zorgen dat jouw bedrijf de kloof kan dichten tussen de huidige staat van beveiliging en NIS2-compliance. 

Kun je wel een helpende hand gebruiken bij het uitstippelen van je compliance journey? Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier:

|

Neem contact met ons op

Onze experts helpen je graag op weg.